"A La femme a döntéshozó, értelmiségi, véleményformáló nők magazinja. A La femme nekik és róluk szól. La femme magazin, la femme, lafemme.hu, lafemme"
« vissza nyomtatás

„Lenyűgöznek a tehetségek!”

Ösztöndíjakkal, programokkal, fórumokkal, rendezvényekkel – sok-sok szervezéssel, szakértelemmel és odafigyeléssel a tehetségekért.

A tehetség kibontakoztatásához hit, bátorság és összefogás kell, mind a tehetséges egyén, mind a társadalom részéről. Célunk, hogy társadalmi egyetértést érjünk el a jövő kulcsát jelentő legértékesebb nemzeti vagyon, a tehetség felismerésében, gondozásában és védelmében – áll a Nemzeti Tehetség Központ hitvallásában. A részletekről dr. Lantos Krisztina ügyvezetőt kérdeztük.


Van elég tehetség ma Magyarországon?

 

Nagyon gazdagok vagyunk tehetségekben, de tehetségből sosem elég. Mindig az a tehetség fáj a legjobban, akit elveszítünk. Az a fontos, hogy mindenkit észrevegyünk.


Népességarányát tekintve több, kevesebb vagy ugyanannyi a tehetségünk, mint más országokban?

 

Erre nincsenek számok, tudományos vizsgálatok. Azt gondolom, mindenhol vannak tehetségek. A kérdés az, mely országok azok, amelyek a kiemelkedő tehetségeket keresik, melyek azok, ahol a tehetségekre általánosságban, mint erőforrásokra gondolnak, és melyek azok, ahol inkább abban hisznek, hogy egységesen kell a diákokat kezelni, és nem érdemes a fiatalok közül egy bizonyos életkorban kiemelni az igazán tehetségeseket. Magyarország szerencsés abban, hogy nagyon sokat tesz a tehetségek azonosításáért, éppen ezért nyílik rá a szemünk a tehetségekre.

Úgy látom, egyfajta nemzeti megegyezés van abban, hogy a tehetségeket mindenki szereti, a tehetséggondozást mindenki közös ügynek tekinti. Ezért is nagyon jó a mi munkánk. Az pedig külön is szerencse, hogy a tehetségekre nem valamiféle különös csodabogárra vagy feladatra tekintünk, hanem nemzeti erőforrásként, a jövőnk meghatározójaként látjuk őket.


Mi szükséges ahhoz, hogy e tehetségeket fel lehessen ismerni, és idővel kibontakozhassanak Magyarországon? Megfelelő szülői háttér, oktatás, tehetséggondozási programok? Mindez együtt?

 

Nagyon sok odafigyelés, együttműködés – az iskola, a pedagógusok, a család között – és sok-sok türelem. Az iskola szerepét azért is hangsúlyozom, mert sok olyan pedagógus van, köszönhetően részben a Nemzeti Tehetség Központ működésének is, aki tudományos eszközökkel is rendelkezik a tehetség felismerésében. Vannak például olyan tehetségszűrő és -azonosító tesztjeink, amelyek segítségével kideríthető, ki az, aki kiemelkedik az átlagból, vagy amelyekből képzett személyek meg tudják állapítani, miben, milyen tehetségterületen teljesíthet jobban egy adott diák a másiknál. Néhány tesztünk egyedülálló, és elkezdünk most azon dolgozni, hogy ehhez minél többen hozzáférhessenek a közoktatásban is.  


Mi a Nemzeti Tehetség Központ szerepe, feladata a hazai tehetséggondozásban?

 

Nagyon büszke vagyok arra, hogy az NTK azokat a kiemelt kormányzati tehetségprogramokat, tehetséggondozó feladatokat látja el, amelyek különösen fontosak, amelyek zászlóshajóként mutathatók fel mind Magyarország, mind a külföld számára.


Melyek ezek a zászlóshajók? Ösztöndíjak, táborok, fórumok?

 

Ilyen zászlóshajó például a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramunk, melynek ötletgazdája Novák Katalin köztársasági elnök, aki idén elvállalta a fővédnöki tisztet. A program három komponensből áll. 2019 őszén írtuk ki először az „A” komponensére a pályázatot, ami azokat a fiatalokat támogatja, akik a világ legrangosabb egyetemének valamelyikére jelentkeznek, és behívják őket személyes meghallgatásra. A pályázat az ezzel összefüggő költségeket fedezi, ilyen lehet az utazás, a szállás, a felvételi regisztrációjának a díja, a nemzetközi nyelvvizsga díja, biztosítás stb... 2020 tavaszán írtuk ki a „B” komponensre az első pályázatot:  ha egy diákot felvettek egy rangos külföldi egyetemre, akkor hosszú és megalapozott kiválasztási folyamat után a  bíráló bizottság döntése alapján teljes egészében vállaljuk azokat a költségeket, amelyek egy év alatt számára felmerülnek.

NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT
A tehetség kibontakoztatásához hit, bátorság és összefogás kell, mind a tehetséges egyén, mind a társadalom részéről. Hiszünk abban, hogy a tehetséges ember önmagát boldogabbá, a közösséget pedig gazdagabbá teszi.
Ez egy olyan, a világon is egyedülálló ösztöndíjprogram, amelynek különleges a soklépcsős bírálati módszertana is. A kiválasztási folyamatnak az egyik fontos eleme a kiválasztó tábor, ahol Magyarország szellemi életének fontos szereplői működnek együtt abban, hogy kiválasszuk azokat a leendő ösztöndíjas fiatalokat, akiket tanulmányaik alapján nemcsak felvettek a világ legrangosabb egyetemeinek egyikére, de kvalitásaik is alkalmassá teszik őket arra, hogy tanulmányaik befejezését követően a közösségnek meghatározó tagjaivá is váljanak. Az első évben 17 ösztöndíjat tudtunk kiosztani, a második évben további 30-at. 2022-ben 23 név van a bírálóbizottság döntési listáján; ez a szám akkor lesz végleges, ha az ösztöndíjra jogosultak el is fogadják a szerződéses feltételeket.  A „C komponens” mindezek mellett azt a támogatást tudja megadni a „B komponens” nyerteseinek, hogy a tanulmányaik teljes időtartama alatt kizárólag a tudás megszerzésére koncentrálhassanak.

Meghatározó zászlóshajó a Snétberger Program is, amely hátrányos helyzetű, különleges zenei tehetségű fiataloknak nyújt ösztöndíjat egy éven át. Ők Snétberger Ferenc Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas gitárművész-zeneszerző személyes közreműködésével tizenkéthetes bentlakásos intenzív kurzuson mélyítik el zenei tudásukat a magyar és roma zenei hagyományokra építve, és bontakoztathatják ki tehetségüket jazzben és klasszikus zenében.

Van olyan programunk is, amely a pedagógusoknak szól, és segíti őket, hogy érzékennyé tegyük őket arra, miként lehet a tehetségekhez közelíteni, hogyan kell egy nehéz helyzetben lévő tehetséggel bánni, milyen szocio-emocionális tényezők hatnak a tehetségek fejlődésére.

Nemrég adtuk át a Bonis Bona-díjakat, melyekkel azokat a kiemelkedő pedagógusokat díjazzuk, akik a tehetséggondozásban sokkal többet tesznek napi kötelező feladataiknál. Minden évben körülbelül hatvan pedagógust díjazunk, de díjazunk tehetséggondozó szervezeteket és tehetségbarát önkormányzatokat is. Már ezer fölött van azok száma, akik ilyen elismerést nyerhettek.

Van programunk a pedagógusok mellett a családok számára is. Tehetség a családban weboldalunk nekik nyújt akadémiai tudással megalapozott ismereteket a hétköznapok nyelvén megfogalmazva. Eligazítást kapnak, mit tegyenek, ha gyermekükön olyan különleges jeleket tapasztalnak, melyek azt mutatják, hogy valamilyen sportágban, művészeti ágban, vagy más tehetségterületen tehetségesek.

Nagyon hasznosnak tartom a TALENTn Tehetségfórumot, mely azoknak a fiataloknak és a tehetséggondozásban elismert szakembereknek teremt megjelenési és találkozási lehetőséget, akik valamit már elértek, akik valamiben sikeresek, akik jó úton járnak és kortárs példaképek is lehetenek. Ez a fórum is igazolja, hogy érdemes támogatni a tehetséges fiatalokat, érdemes bemutatni, mire is jutottak. Mindig óriási élmény ott lennem ezeken a rendezvényeken, mert olyan különleges életutakat ismerhetek meg, amelyek példaértékűek.

 

A Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramnál említette a szerződéses feltételeket. Mi lehet a garancia, hogy az ösztöndíjat kapó, külföldön tanuló magyar fiatalok tanulmányaik befejeztével haza is térjenek? Éppen a szerződésben foglaltak?

 

A garancia maga a szerződés lehet, melyben éppen azt vállalják a diákok, hogy legalább annyi évet töltenek majd el Magyarországon munkavállalóként vagy vállalkozóként, amennyi évet ez az ösztöndíjprogram finanszírozott számukra a tanulásuk során. Úgy gondolom, a szerződéses kötelezettségeknél azonban még fontosabbak azok a lehetőségek, melyeket meg kell teremtenünk, fel kell tudnunk kínálni a fiataloknak, akik haza szeretnének jönni. Egyébként a szerződés mellett a legnagyobb garancia az az elköteleződés, az a tudatosság, amellyel a kiválasztótáborban megmutatják: már most tudják, mivel szeretnének a jövőben foglalkozni, és melyek azok az ágazatok, munkahelyek, ahol ők dolgozni kívánnak. Nekünk azon kell dolgozni, hogy a célterületek és a diákok egymásra találjanak, és a tudás a lehető legjobban hasznosuljon.


Mi a helyet azokkal a fiatalokkal, akik nem külföldön akarnak tanulni, akik már végeztek felsőfokú tanulmányaikkal Magyarországon vagy külföldön, és itthon akarnak boldogulni: kutatni, találmányaikon dolgozni, sportolni, alkotni? Nekik miként tud segíteni az NTK?

 

Kiváló programjaink és ösztöndíjaink vannak a magyarországi és a határon túl élő magyar fiataloknak egyaránt. A Nemzeti Tehetség Program révén egyéni ösztöndíjak is elnyerhetők. A Nemzet Fiatal Tehetségeiért (NFTÖ) ösztöndíj esetében például egymillió forintra pályázhatnak azok a fiatalok, akik mondjuk egy külföldi tanulmányútra szeretnének elmenni vagy külföldi konferenciára kívánnak eljutni, nemzetközi vagy hazai versenyeken vennének részt, vagy éppen egy hangszerre van szükségük. Van olyan ösztöndíjasunk, aki Cambridge-ben az ösztöndíjából vett kiváló minőségű laptopján írja a disszertációját. Akad, aki NFT-ösztöndíja segítségével Franciaországban a cukrászati technológiát tanulmányozta, majd alapított egy családi vállalkozást, és ma Magyarország egyik legnagyobb cukrász-franchise rendszerét működteti. Van olyan ösztöndíjasunk, aki a hágai királyi egyetemen, másikuk a londoni királyi akadémián tanul. Akad, aki a berni művészetek egyetemére jutott ki. Azért jó ez a program, mert gyakorlatilag minden területre pályázhatnak a fiatalok.

 

 

A Start Program keretében idén először írtunk ki ösztöndíjat, akár csapatoknak is, mellyel hasznos társadalmi vállalkozási ötletek megvalósítói lehettek díjazottak. 19 vállalkozás kapott egyenként 3 millió forintot, mellyel már beindulhatott a vállalkozás. De nemcsak pénzt adtunk, hanem személyes támogatást is, mert erőteljes mentorálást is végzünk szinte minden tehetségprogramunkban. E program részeként a Design Terminallal közösen például vállalkozási ismereteket, üzleti tervkészítést, piacra lépési és marketingstratégiákat tanítottunk a fiataloknak. A három hónapos képzési program végén pedig a csapatok előadhatták vállalkozási programjukat. Az előadások alapján kiválasztottunk két nyertest, akik a korábbi 3 millió forint mellé még 5–5 millió forintot kaptak.


Hogyan tudják megismertetni az NTK tevékenységét külföldi szakemberekkel, illetve a határokon túl?

 

A nemzetközi lét is fontos számunkra, hogy megmutassuk azokat az eredményeket, amelyeket elértünk. 2021 októberében például a Magyar Tudományos Akadémián megrendeztük a Budapest Talent Summitot. A háromnapos program jelentősége abban rejlett, hogy soha nem volt még olyan nemzetközi konferencia, ahol találkozott az akadémiai, a pedagógiai és a gyakorlati tudás, együtt a szervezetekkel, kiváló nemzetközi előadókkal. 39 ország magyarországi nagykövetségének képviselői, külföldi miniszterek, államtitkárok, a külhoni magyar pedagógusszervezetek mind itt voltak. Az amerikai University of Albanyból érkezett dr. David Yun Dai professzor például kijelentette: fantasztikus látni, hogy amit odakint tanítanak az egyetemeken, az itt, nálunk megvalósul. A szakmai program részeként ugyanis elvittük a résztvevőket egy képzőművészeti Minősített Tehetséggondozó Műhely iskolába, ahol erről  személyesen is megbizonyosodhattak.

Járjuk a külhoni magyar iskolákat és közösségeket is, hogy beszámoljunk a programjainkról. A Nemzeti Tehetség Központ Tehetségnagykövete Szilágyi Áron, háromszoros olimpiai-bajnok kardvívó. Róla készült az Egy mindenkiért című, a világ második és Európa legjobb sportdokumentumfilm-díját elnyert alkotás. A művet terveink szerint 10 ország 13 helyszínén vetítjük a főszereplő jelenlétében, azzal a céllal is, hogy bemutassuk, miért érdemes a magyar tehetséggondozásra odafigyelni.


Önt mi vonzotta a tehetségekhez, a tehetséggondozás feladatához?

 

Engem lenyűgöznek a tehetségek! Néha az ötletgazdagságuk, néha a céltudatosságuk, a kreativitásuk az, ami lenyűgöz. Ahogy idomulni tudnak a világ gyors változásához. A zenészeknél nagyon szeretem, ahogy rátalálnak a saját hangjukra. Fantasztikus az a folyamat. A tudomány területén lévő tehetségek pedig már 17–18 évesen elkötelezettek, nagy tudásvággyal indulnak neki az egyetemnek, a világnak. nemzetközi versenyeket megnyerve és külföldön is a legjobbak között teljesítve.


Voltak-e, vannak-e saját mentoráltjai?

 

Olyan mentoráltam nincs, akivel hivatalos szerződéses kapcsolatban állnék, de vannak olyan fiatalok, akik mentorként emlékezhetnek rám, és akikre én is úgy tekintek, mint mentoráltjaimra. Egy-egy élethelyzetben nem maradhat kívülálló az ember. Mindannyiunkat megérintenek egyes sorsok, legyenek azok nagyon mélyen, vagy magasan. Igen, vannak diákok, akik olyan erős intellektuális, érzelmi hatást gyakoroltak rám, hogy a mai napig is rájuk gondolok nehéz pillanataimban, és őket nézve tudom, hogy megéri. Ezeket a tehetséges fiatalokat látva az ember biztos lehet abban, hogy jó ügyet szolgál.


Hol lehet tudomást szerezni a Nemzeti Tehetség Központról, felhívásairól, pályázatairól, eseményeiről?

 

A legközelebbi ilyen eseményünk, amelyen látni lehet munkánk eredményét, a Snétberger Program 2022. július 23-i zárókoncertje, melyre mindenkit szeretettel várunk. A koncert tökéletes példája, hogy megmutassa, hogy egy intenzív nyári képzést követően a zenei tehetségek mire is képesek. A helyszín a zenei tehetséggondozásra épített Snétberger Zenei Tehetség Központ, Felsőörsön, a Hóvirág utca 28. szám alatt. A legegyszerűbb, ha az érdeklődők közvetlenül ellátogatnak a Nemzeti Tehetség Központ weboldalára, vagy követnek minket a közösségimédia-felületeinken. Érdemes a Nemzeti Tehetség Program oldalát is megnézni, melyen nemcsak mi, hanem számos más tehetséggondozó szervezet programjai is elérhetők. Emellett hasznos a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) honlapját is felkeresni, valamint a Mathias Corvinus Collegiumét. Az gondolom, minél többet beszélünk a tehetséggondozásról, annál inkább kifejezhetjük, hogy ez egy nagyon fontos ügy. Magyarországon kiváló emberek, szervezetek dolgoznak a tehetségekért. Becsüljük meg őket!