"A La femme a döntéshozó, értelmiségi, véleményformáló nők magazinja. A La femme nekik és róluk szól. La femme magazin, la femme, lafemme.hu, lafemme"

lorem iposum dolor

Praesent suscipit aliquam urna. Praesent et velit lorem. Fusce id ligula odio. Aenean feugiat ante ut sapien fermentum mollis.
rendben
 
 

Befolyásos nők, ahogy mi látjuk

A La femme magazinban rendszeresen jelennek meg olyan személyiségek, akik átlagon felüli sikereket értek el. Megismerve őket egyre nyilvánvalóbb lett számunkra, hogy többen közülük jelentős szerepet töltenek be mindannyiunk életében, nagy hatással vannak világunkra, társadalmunkra. Feltettük magunknak a kérdést, minek köszönhető átlagon felüli teljesítményük?

A  legbefolyásosabb magyar nők kezdeményezés legfőbb célja az, hogy e kiemelkedő női személyiségekre, karrierekre és életutakra ráirányítsa a figyelmet. A legkiválóbbakra, akik szakmai vagy egyéb tevékenységük ré vén leginkább hatással vannak mindennapjainkra: életünkre, gondolatainkra, értékrendünkre. És közben talán arra is választ kapunk, honnan a motivációjuk, erejük és eltökéltségük, vagy milyen közös jellemzőik vannak…

 

A befolyás nem kizárólag az érdekérvényesítés képességét jelenti! A La femme értelmezése szerint befolyásos az, akinek hatása túlmutat szűkebb környezetén, értékteremtő és -közvetítő ereje, eszköztára jelentős, hatása másokra, társadalmi normákra, közgondolkodásra átlagon felüli. A befolyás mértéke pedig szoros kapcsolatban áll a hatás társadalmi jelentőségével és kiterjedtségével, anyagi értékével, időbeliségével, közvetlen és közvetett, formális és informális jellegével. A program számára ezért egy olyan értékelési rendszert kellett kidolgozni, amelyben mindezek a szempontok együttesen vannak jelen.

 

A BEFOLYÁS
A befolyás mértéke nem állandó. Benne van az elmúlt évek, évtizedek munkája, akár egy teljes életpálya, de éppúgy a jelenlegi tevékenység is.
A befolyás mértéke nem állandó. Egy adott pillanatban érzékelhető hatásban benne van az elmúlt évek, évtizedek munkája, sőt akár egy teljes életpálya, de éppúgy a jelenlegi tevékenység is. A La femme legbefolyásosabb magyar nők programja ezért a befolyás mértéke szempontjából meghatározó jellemzők, adatok és körülmények alapján határozza meg azoknak a körét, akik a legnagyobb hatással vannak a világra. Hogy egészen pontos legyek, a jelöltállítás és az értékelés teljes folyamata a La femme által felkért grémium kezében volt.

 

 

Akik döntöttek

 

Ezt a grémiumot huszonöt olyan személyiség alkotta, akik nagyon eltérő területeken szereztek tapasztalatokat. Van közöttük bankár, képzőművész, médiaszemélyiség, író, cégtulajdonos, nagyvállalati felsővezető, balettművész, szociológus, társadalomkutató... Ez a sokszínűség garantálta, hogy az előre megadott szempontok alapján objektíven és kiegyensúlyozottan ítélhették meg, milyen az egyes jelöltek hatása a világra. Nagyon hálásak vagyunk, hogy aktívan közreműködtek az értékelésben, nem keveset áldozva erre idejükből.

A zsűri néhány tagjának – ők a kuratórium – emellett kulcsszerepe volt az értékelés logikai és súlyozási rendszerének, számítási algoritmusainak véglegesítésében. Külön köszönet illeti őket ezért!

 

POLITIKÁN TÚL
Politikusok nem szerepelnek a listán. Ők kiemelt és folyamatos figyelmet kapnak a mindennapokban. Mi azt szerettük volna, ha ebben a programban más területek kiemelkedő személyiségeire irányulna a figyelem.
A jelöltek személyére szakújságírók és neves személyiségek tettek javaslatot. A közel kétszáz jelölt munkájáról, tevékenységéről valamennyi nyilvánosan hozzáférhető információt összegyűjtöttünk, hogy a kiválasztási, döntési folyamatban a lehető legteljesebb ismeretanyag álljon rendelkezésre. Ez közel háromszáz oldalnyi rendszerezett, kategorizált információt jelent. Összeállítása már önmagában elég nagy munka volt. Ezt követően két különálló értékelési szakaszban a zsűri és a kuratórium a kétszázból először nyolcvanra szűkítette a jelöltek körét, majd egy erre a célra készített online értékelési rendszer segítségével született meg a végső ötvenes kör. Minden zsűritag minden jelöltet értékelhetett, előre megadott szempontok szerint, a végeredmény pedig a zsűritagok véleményének összesítésével született meg.

 

A szempontok

 

A befolyás objektív mérőszámokkal nehezen leírható. Az eltérő szakmai területek szereplőinek összevetése pedig még komplexebb feladat. A legbefolyásosabb ötven magyar nő kiválasztása ezért csakis világos elvek, standard kritériumok és értékelési szempontok alapján képzelhető el.

 

A szempontok egymáshoz való viszonya, a számítási módszer a program lelke. Érthető talán, hogy ennek minden elemét nem szeretnénk felfedni. Azt azonban elmondhatjuk, hogy egy jelölt tevékenységének társadalmi jelentősége, hatása időbelisége, informális kapcsolatrendszere, ismertsége éppúgy része volt a mérlegelendő szempontoknak, mint a hatás közvetlen és közvetett kiterjedtsége vagy anyagi értéke. Mindezek együttesen, meghatározott viszonyszámokkal adták meg egy-egy jelölt esetében a hatás relatív értékét.

 

PÉLDAKÉPEK
A kiemelkedő teljesítmények, példaképek ösztönző ereje csak a nyilvánosság segítségével, a közfigyelem elnyerésével érvényesülhet.
Jelölt lehetett bármely magyar vagy magyar származású és a program szempontjából releváns tevékenységét jelentős részben Magyarországon végző nő. Politikusok azonban nincsenek a listán. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy a politikai élet szereplői kiemelt és szinte folyamatos figyelmet kapnak a mindennapokban. Szerettük volna, ha ebben a programban más területek kiemelkedő személyiségeire irányul a figyelem. A másik ok az, hogy a politikában – legyen az párt- vagy szakpolitikai terület – a legnehezebb különválasztani az egyéni tehetség és eredményesség, valamint a személy mögött álló intézmény súlyát a befolyás megítélésekor. A program értékelési logikája jelenleg nem alkalmas arra, hogy ezt megfelelően kezelje, ezért az objektivitás érdekében a politikában aktív szereplők nem kerültek a jelöltek közé.

 

A program által képviselt gondolatokban reményeink szerint többen is meglátják azokat az értékeket, amelyek megjelenítésére érdemes teret és alkalmat biztosítani. A kiemelkedő teljesítmények, a példaképek ösztönző ereje ugyanis csak a nyilvánosság erejével, a közfigyelem elnyerésével tud érvényesülni. Az ötven nagyszerű személyiség előtt tisztelegve a La femme ehhez igyekszik hozzájárulni.

 

Barta Zsolt

A Silver kiadó vezetője

 

Az 50 legbefolyásosabb magyar nő

 

Ádám Veronika – biokémikus, akadémikus
Ádány Róza – professzor, Debreceni Egyetem
Bozsik Yvette – táncművész
Czakó Borbála – az Ernst and Young szabályozási, kormányzati kapcsolati és esélyegyenlőségi területekért felelős globális partnere, London
Dévény Anna – gyógytornász
Egerszegi Krisztina – olimpiai bajnok úszó
Egyedi Anikó –kelet-európai igazgató, Estée Lauder
Erős Antónia – tévés személyiség
Eszenyi Enikő – színésznő, rendező, színházigazgató
Fenyő Márta – biofizikus
Ferge Zsuzsa – szociológus, MTA-tag, Széchenyi-díjas
Gyarmati Andrea – úszó, gyermekorvos, médiaszemélyiség
Halász Judit – színésznő, UNICEF-nagykövet
Hardy Ilona – a BÉT korábbi vezetője
Hegedűs Zsuzsa – szociológus, filozófus, alapítványi elnök, Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány
Hegedűs Éva – vezérigazgató, Gránitbank
Heller Ágnes – filozófus, MTA-tag, Széchenyi-díjas
Hernádi Judit – színésznő
Jakupcsek Gabriella – tévés személyiség
Jókai Anna – író
Király Júlia – MNB alelnök, a Monetáris Tanács tagja
Koncz Zsuzsa – énekes
Kopp Mária – orvos, pszichológus, MTA-SE Magatartástudományi Intézet
Kósa Erika – társtulajdonos alelnök, Brokernet Holding
Krizsó Szilvia – tévés személyiség
Losonczi Ágnes – szociológus
Marton Éva – operaénekes
Mészáros Márta – filmrendező
Miklósa Erika – operaénekes
Ormos Mária – történész, MTA-tag, Széchenyi-díjas
Palócz Éva – Kopint-Tárki vezérigazgató
Palya Bea – énekes
Pataki Ági – filmproducer
Petschnig Mária Zita – közgazdász, Pénzügykutató Zrt.
Polgár Judit – sakknagymester
Rácz Zsuzsa – író, újságíró
Ránky Katalin – közkapcsolati igazgató, L’Oréal
Schäffer Erzsébet – író, újságíró
Schmidt Mária – történész, a XX. Század Intézet igazgatója
Sebestyén Márta – énekes
Stahl Judit – tévés személyiség, üzletasszony
Széll Márta – molekuláris biológus, MTA és SZTE kutatója
Szilvássy Csilla – tulajdonos vezérigazgató, Kemikál Zrt.
Törőcsik Mari – színésznő
Udvaros Dorottya – színésznő
Veiszer Alinda – tévés személyiség
Vidus Gabriella – kereskedelmi igazgató, RTL Klub
Virág Judit – műgyűjtő, -kereskedő
Walitschek Csilla – ügyvezető igazgató, Libri
Zoób Kati – divattervező

La femme La femme cikke 2011. szeptember
Lepje meg üzleti partnereit, családtagjait egy különleges, személyre szóló ajándékkal.