"A La femme a döntéshozó, értelmiségi, véleményformáló nők magazinja. A La femme nekik és róluk szól. La femme magazin, la femme, lafemme.hu, lafemme"
« vissza nyomtatás

Változó nők, megújuló szerepek

Színek és évek – Nők a művészetben a huszadik századelőn címmel indul exkluzív beszélgetéssorozat a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

A most induló beszélgetéssorozat a huszadik századelő változó és változatos női szerepeinek nyomait vizsgálja az irodalomban és a társművészetekben. A Petőfi Irodalmi Múzeum elegáns környezetében induló program szervezői kiindulópontként és a sorozat címadójaként az épp száz éve, 1912-ben megjelent emblematikus Kaffka Margit-művet, a Színek és évek című regényt választották.


 Az 1890-es évek Magyarországának bomladozó dzsentri világában játszódó történet főhőse, Portelky Magda az úri középosztály tipikus képviselője. „Sorsa, élettörténete kitűnően példázza az akkori társadalmi kötöttségben, morális béklyóban a ma emberségégéért küzdeni nem tudó, passzivitásra kényszerített asszony tragédiáját. Első férje öngyilkos lett, a második, akihez "a férjes asszony" társadalmi konvenciói miatt kötötte sorsát; megalázza és cselédként tartja házában. Az előző házasságában még fellobbanó lázadásait, igazabb, jobb világot akaró megnyilatkozásait ez időben már felváltja a teljes közöny és belenyugvás.
Kaffka Margit az asszonyi lét kiszolgáltatottságát mélységesen átérezve, az emancipálódás nehéz, bonyolult folyamatát pontosan megrajzolva állítja olvasói elé Porteleky Magda történetét. Kritikai élű megfigyelései, bőséges emlékanyaga, a patriarchális családszerkezet átalakulásába vetett feltétlen hite még jobban kiemelik az ábrázolás erényeit. Az előadásmód reális ereje és szemlélete, ügyesen kimunkált lélektani háttere, az egyén és a társadalom kapcsolódásának pontos felismerése színvonalas olvasmánnyá, jelentős irodalmi értékké avatják a regényt” – írja a regényről Legeza Ilona.

 

A korszakban lezajló változásokat és a hozzájuk kapcsolódó (részben ma is aktuális) kérdéseket Kaffka számos női kortársa átélte és feldolgozta az irodalomban és a művészet más területein. A január 26-án induló beszélgetéssorozat ezeket az életműveket kívánja felidézni és elhelyezni a korabeli művészeti és társadalmi mozgalmak között.

 

A beszélgetés résztvevői: Bán Zsófia, Fábri Anna, Séllei Nóra irodalomtörténészek és Rakovszky Zsuzsa író, akik László Ferenc kritikussal osztják meg gondolataikat.

Színek és évek – Nők a művészetben a huszadik századelőn
Petőfi Irodalmi Múzeum
2012. január 26., 17:00