"Szűcs Nóra könyve azokról a nőkről szól, akik egy másik országot választottak életük teréül."

lorem iposum dolor

Praesent suscipit aliquam urna. Praesent et velit lorem. Fusce id ligula odio. Aenean feugiat ante ut sapien fermentum mollis.
rendben
 
 

Szevasztok, világgá mentem!

Szűcs Nóra könyve azokról a nőkről szól, akik egy másik országot választottak életük teréül.

Évről évre egyre többen hagyják el Magyarországot, hogy külföldön próbálják meg kialakítani az életüket. Az itthon maradókat a hiányuk érinti; az a több százezer ember, aki csupán az utóbbi néhány évben kivándorolt Magyarországról, sajátos szociális űrt hagy maga mögött. Akik útra kelnek, azoknak viszont ennél sokkal égetőbb problémája a másik országba, nyelvbe, kultúrába való sikeres beilleszkedés, miközben többé-kevésbé mindannyian igyekeznek megőrizni a lelki-szellemi útravalót is, az itthoni életformát, az itt tanultakat.

 

 

Róluk, a szociológia nyelvén expatriótáknak nevezett kivándorlókról szól Szűcs Nóra könyve, pontosabban azokról a nőkről, akik egy másik országot választottak életük teréül. Nőkről, akik másutt teremtik meg az otthont, a család közös terét, vagy csupán a saját életük körülményeit. A férjüket, szerelmüket külföldre követő, vagy egyedül nekiinduló nőkről. A szerző maga is külföldön él, oktató, kutató és coachként dolgozik, így a témaválasztást saját tapasztalatai és a szakmai kíváncsiság egyformán ösztönözték. Tudományos munkáját minduntalan átszövik a személyes érintettség élményei, de emellett legalább ilyen erős vonulat a kíváncsiság, amivel az interjúalanyai felé fordul. A könyv egyes fejezetei ugyanis úgy járnak körül egy-egy témát, a külföldön élés lelki, szociális, szervezési, párkapcsolati, gyakorlati oldalait érintve, hogy az interjúkat sajátos – és remek stílusban megírt – önéletrajzi részletekkel kerekíti ki, és csak ezután fog bele a leszűrhető tapasztalatok elemzésébe.

 

Leszűrni bőven van mit. Minden meginterjúvolt nő máshogy látja az új életét: Japánban, Kínában, Ausztráliában, Amerikában vagy Skandináviában élve, évek sora alatt ki-ki megtanulta, melyik környezetben hogyan maradhat fenn, mit kell elfogadnia, és mit mutathat meg magából, hol van a határa a magánytól való félelemnek, és meddig lehet kapcsolatok tömegébe menekülni. Izgalmas részletek, mélyen megélt pillanatok tanúi leszünk a beszélgetésekben, feltárul előttünk a külföldre költözéssel járó kulturális sokk egy-egy fázisa, az elbeszéléseiken keresztül megtudhatjuk, hol kezdődik az alkalmazkodás, és meddig mehet el. A szerző változatos anyagból merített: megkérdezettjei között van egyedül élő, férjét külföldre követő, kisgyermekkel egyedül nekiinduló asszony, van fiatal és idősebb, és olyan is, aki többévnyi expatrióta lét után hazaköltözött Magyarországra.

 

 A legfontosabb tapasztalat persze lelki természetű. Szűcs Nóra önismereti gyakorlatokként kínálja a kötet egy-egy gondolatát. Arra az ősi bölcsességre támaszkodik, hogy bárhová megy is az ember, saját magát mindig magával viszi. A megszólaló nők történeteiből kiderül, hogy az új otthon teremtésének záloga a rugalmasság, a nyitottság és az önismeret, hiszen egy másik országba, kultúrába és nyelvbe való kivetettség minden olyan problémát napvilágra hoz, ami itthon, a megszokott életmód mellett, a család, a barátok, a jól ismert kulturális közeg védelmében elviselhető szinten maradt. Ám odakint, magára hagyva, az ember sokkal gyorsabban szembesül a saját gyengeségeivel.   

 

A multikultúrára nyitott 21. században az archaikus társadalom értékei ugyanúgy védelmet nyújtanak, mint a történelemben mindig, ha nem érezzük is egyértelműen. De egy kivándorló, aki egyedül vagy a legszűkebb családjával marad magára, és egy idegen környezetben egyedül viseli az otthoni kultúra jegyeit, csak úgy képes önmaga maradni, ha mindent tudatosan újraértelmez. Ehhez ad bátorságot a 27 megkérdezett asszony története, és ehhez nyújt Szűcs Nóra könyve női érzékenységgel felépített elemzést. A címbeli szárnyak és gyökerek – az elvágyódás és a visszatartó erők – kettőssége minden beszélgetésben, minden következtetésben jelen van. Mondhatjuk, hogy a mű egyfajta túlélési kézikönyv a kivándorlást tervező nők számára, de ugyanígy okos segítség az itthon maradt családtagoknak is.

Götz Eszter Götz Eszter cikke 2015. december
címkék:
Irodalom
Lepje meg üzleti partnereit, családtagjait egy különleges, személyre szóló ajándékkal.