"Magyarországon számos tehetséges, elkötelezett fiatal él. Hogyan választottuk ki közülük azt az ötvenet, akiket ebben a programban bemutatunk?"

lorem iposum dolor

Praesent suscipit aliquam urna. Praesent et velit lorem. Fusce id ligula odio. Aenean feugiat ante ut sapien fermentum mollis.
rendben
 
 

A ma ígéretei, a jövő nagyjai

Magyarországon számos tehetséges, elkötelezett fiatal él. Hogyan választottuk ki közülük azt az ötvenet, akiket ebben a programban bemutatunk?

A

z „50 tehetséges magyar fiatal” programmal a jövő nagyjait, vagyis a ma ígéreteit kerestük. Magyarországon számos tehetséges, elkötelezett, tettre kész fiatal van. Mégis, hogy választottuk ki közülük azt az ötvenet, akiket ebben a kiadványban bemutatunk?

 

A vártnál is nagyobb érdeklődés

 

A program meghirdetését követően minden héten több száz jelölés érkezett. A jelölési időszak végére összesen 1373 fiatalról kaptunk írásos ajánlást, ezek korosztályok szerint, a nemek arányában és területi eloszlásban is örömteli változatosságot, sokszínűséget mutattak. Az ország szinte minden részéből, összesen 274 településről érkeztek javaslatok: nagyvárosokból, falvakból, hátrányos helyzetű régiókból és a határon túlról egyaránt.

Értékesebbnél értékesebb pályák rajzolódtak ki az ajánlásokból. Találkoztunk fiatal kutatóorvosokkal, fizikusokkal, jogászokkal, hazai és nemzetközi díjakkal elismert építészekkel, sikerrel helyt álló komolyzenészekkel, képzőművészekkel, írókkal, hangszerkészítővel, több nyelven színházi darabokban játszó ifjú színművésszel. Elképesztően izgalmas és sokszínű életutak tárultak elénk, ígéretes tehetségek bukkantak fel, akik között biztosan ott vannak a jövő meghatározó, kiemelkedő személyiségei is!

A jelöltek előválogatására a Nemzeti Tehetségpont szakembereinek segítségével került sor. Ennek célja az volt, hogy a több mint ezerháromszáz jelöltből kiválasszuk azt a nyolcvanat, akiket a zsűri tagjai később egy erre a célra létrehozott online rendszerben egyenként értékeltek. A zsűri értékelésének eredménye határozta meg a programba bekerülő végső ötvenes kört.

 

Mérni a mérhetetlent

 

A tehetség „mérésére”, a beérkezett jelölések szűrésére, értékelésére olyan kritériumrendszert alkottunk, amely tevékenységi területtől függetlenül alkalmazható és a zsűri számára egységes elvek szerinti, objektív összevetést tesz lehetővé. Lássuk, melyek ezek a szempontok!

Teljesítmény – kifejezi, hogy a fiatal tehetség képességei mennyivel emelkedik a korosztályi átlag fölé, figyelembe véve a fejlődéshez nélkülözhetetlen személyiségjegyek meglétét

Társadalmi érték – a közösség értékrendjének, normáinak, „lelki egészségének”, gondolkodásának, fejlődésének, életminőségének, jövőjének, Magyarország nemzetközi megítélésének, hírnevének pozitív befolyásolási képességét mutatja

Eredetiség – a tömegirányzattól való különbözőséget fejezi ki, vagyis azt, hogy a fiatal tehetség mennyire megkülönböztethető, egyedi, akár rétegterületen mutat kimagasló teljesítményt

Újítóerő – a megvalósítás képességével párosuló alkotó kreativitás, akár egy tradicionális terület forradalmasítását, akár egy új irányzat megteremtését szolgálja

Ösztönző erő – a fiatal tehetség személyiségén és tevékenységén keresztül megnyilvánuló, másokat kiemelkedő teljesítményre ösztönzés képessége

 

A program motorjai: a mentorok

 

Már az elképezés megszületésekor tudtuk, a fiatal tehetségek felkutatása és bemutatása önmagában kevés. Feladatunk és felelősségünk ennél sokkal nagyobb. Az „50 tehetséges magyar fiatal” program a kulturális, tudományos és gazdasági élet elismert személyiségeinek közreműködésével kíván a fiatal tehetségeknek fejlődéséhez ösztönzést, támogatást nyújtani. Mindezt személyre szabottan, a lehetőségek és az igények összehangolásával.

A mentorok kiválasztásának két alapvető szempontja volt: az egyik a fiatalok támogatása iránti elkötelezettség, a másik pedig a kiemelkedő szakmai tudás, a saját területen elért eredmények és az erre épülő hitelesség. A mentor bizalmon és kölcsönös tiszteleten alapuló, személyes hangvételű viszony megteremtésére törekszik mentoráltjával. Fontos, hogy szakmailag és emberileg egyaránt hiteles személyiség legyen, aki egyenrangú, nyitottságon alapuló viszony keretei közt képes saját értékeivel, példájával egy fiatal fejlődését elősegíteni.

A közreműködésre felkért mentorok kivétel nélkül értékes szakmai tudás és gazdag élettapasztalat birtokosai. Példaképek, akik nem csak saját területükön elért eredményeik, hanem az ifjú tehetségek iránti elkötelezettségük alapján kaptak felkérést a pártfogói feladatra. A tehetségek segítésében vállalt aktív szerepük, az ezzel vállalt felelősség önmagában is elismerésre méltó.

A mentorok és mentoráltak közös munkája a célok kitűzésével kezdődött. Amennyiben azonos szakmai hátterű párosról van szó, akkor a támogatás elsősorban ehhez kapcsolódik. Jellemzően azonban a tehetség kibontakoztatása, a kiemelkedő teljesítmény, az érvényesülés, a sikerhez szükséges egyéb készségek fejlesztése a cél. Vannak olyan mentoráltak, akiknek új feladatok, pályázatok, ösztöndíjak elnyerése jelenti az értékes támogatást, s vannak, akik számára egy-egy új ismeretség nyit majd új lehetőségeket.

Az „50 tehetséges magyar fiatal” program a hasonló kezdeményezéseken túlmutató felelősségvállalással a tehetségek elismerésének rangos, mértékadó platformjává kíván válni. A fiatal tehetségek széleskörű megismertetésén túl a cél a valódi teljesítményre épülő példaképteremtés, amely hosszú távon hozzájárulhat a tehetségek itthon tartásához, miközben valódi segítséget nyújt a fiataloknak. Hogy így lesz-e, még nem tudhatjuk. Amit viszont biztosan tudunk: a zsűri kiváló munkát végzett! Figyelemre és elismerésre méltó ifjú emberek kaptak lehetőséget a programban, s erről az ő tiszteletükre készített kiadványunk alapján bárki meggyőződhet.

 

Barta Zsolt

 

a Silver Kiadó vezetője

Barta Zsolt Barta Zsolt cikke 2013. március
címkék:
Tehetség
Lepje meg üzleti partnereit, családtagjait egy különleges, személyre szóló ajándékkal.