"Történelmi jótettként jellemzi a mentorok cselekedetét Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége elnöke, a Tehetséghidak Program vez"

lorem iposum dolor

Praesent suscipit aliquam urna. Praesent et velit lorem. Fusce id ligula odio. Aenean feugiat ante ut sapien fermentum mollis.
rendben
 
 

Történelmi jótett

Történelmi jótettként jellemzi a mentorok cselekedetét Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége elnöke, a Tehetséghidak Program vez

 Bajor Péter egyúttal igazgatója a Nemzeti Tehetségpont hálózatának is, amely a La femme programjának szakmai főtámogatója.

 

- Gondolom, amikor tudomást szereztek az 50 tehetséges magyar fiatal programról, és megismerték a kezdeményezés szándékait, céljait, hátterét, hamar megfogalmazódhatott a Nemzeti Tehetségpont irányítóiban, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amely azonos az önök céljaival, és érdemes az ügy, a program mellé állniuk.

 

- Mindenképpen, hiszen örömmel támogatunk minden olyan szakmailag hiteles kezdeményezést, amely a valódi értéket képviselő fiatal magyar tehetségekre irányítja a figyelmet. A program kiváló bemutatkozási lehetőség az ötven fiatalnak, emellett arra is rámutat, hogy a tehetségeknek segítő környezetre, egyedi segítőkre, mentorokra van szükségük. A példájuk biztatást jelent mindannyiunk számára, hogy lám, ezek a fiatalok is elindultak valahonnan, és életpályájuk során, bár bizonyára nem volt töretlen, mégis sikeresek lehettek, és most siker az is, hogy bekerültek ebbe az exkluzív ötvenes társaságba.

 

- A Nemzeti Tehetségpont a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) civil szervezet része. Kik alkotják a szövetséget, mi a céljuk, és mi a Nemzeti Tehetségpont feladata?

 

- A 2006-ban alakult Matehetsz szövetséget azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó szervezetek hívták életre, amelyek évtizedek óta magas színvonalon törődnek a tehetséges fiatalok segítésével. A közhasznú egyesület a tehetséges fiatalok felismerésével, kiválasztásával és gondozásával kívánja segíteni a tehetség kibontakozását. A Matehetsz egyik szervezeti egysége a Nemzeti Tehetségpont, amely 2012 tavaszán alakult meg azzal a fő feladattal, hogy a ma már csaknem ezer tehetségpontból álló Kárpát-medencei hálózatot ellássa szakmai munícióval, információval, s koordinálja a hálózattal kapcsolatos feladatokat. Egy tehetségpontot nem egy egyszerű irodaként kell elképzelni, hanem olyan hálózatosan működő kezdeményezésként, amely több intézmény összefogásával jön létre, és együtt kinyilvánítja, hogy a tehetségeket korszerű pedagógiai és pszichológiai alapokon támogatja. Nemcsak a saját szervezetében gondozott gyerekekre figyel, hanem nyitott a hozzá forduló, külső segítségkérők irányába is, más diákokat, szülőket, szakembereket is segít a tehetséggondozás korszerű ismereteinek átadásával.

 

- 2012 novemberében az Európai Unió támogatásával indult útjára Magyarországon a Tehetséghidak Program – a Nemzeti Tehetség Program keretében – a tehetséges fiatalok számára, együttműködve a velük foglalkozó pedagógusokkal, pszichológusokkal és a szülőkkel. Milyen szerepet vállal ebben a Matehetsz?

 

- A szövetség ennek a kiemelt projektnek a projektgazdája. A tehetséggondozás megerősítése fontos célként jelenik meg az új nemzeti köznevelési törvényben is. A Matehetsz civil szervezetként és a tehetségpontok hálózatán keresztül sokat tud tenni azért, hogy a tehetséggondozás ne pusztán a közoktatás belügye legyen, hanem széles társadalmi összefogással közös nemzeti ügy. Meggyőződésünk, hogy a tehetség nemzeti kincsünk, olyan természeti erőforrás, melynek hatékony kiaknázása hozzájárulhat az ország versenyképességének helyreállításához. Büszkék vagyunk arra, hogy a Matehetsz civil szervezetként már a második kiemelt uniós projekt gazdájaként vehet részt a hazai tehetséggondozás megerősítésében. Nálunk összpontosul az a jelentős szakembergárda, szaktudás és tapasztalt, ami ma Magyarországon e témában hálózatos módon elérhető, „hadra fogható”.

 

- Mekkora pénzből gazdálkodhat projektgazdaként a szövetség, és milyen lehetőségeket, támogatásokat tud nyújtani a tehetséges fiataloknak?

 

- A projektnek kétmilliárd forint a keretösszege 2012 novemberétől 2014 nyaráig. A közoktatásban tanulókat célozzuk meg, akiknek pénzt ugyan nem tudunk adni közvetlenül, de például tudunk személyes, egyedi támogatást nyújtani pszichológusok, pedagógusok részvételével. Az egyes diákok tehetségének, igényének megfelelő intenzív tehetségfejlesztő programokat finanszírozhatunk, melyek iskolákban, civil szervezeteknél zajlanak, emellett extra ismeretbővítési, gyakorlási lehetőségeket nyújthatunk, és eszközöket is tudunk biztosítani. A tehetséges diákoknak különböző eseményeket, tanulmányi kirándulásokat szervezünk, amelyek újabb impulzusokat adhatnak számukra. Hogy csak egyetlen példát említsek: egy fizika iránt érdeklődő diákcsoportot el tudunk vinni, mondjuk Bakonybélbe, az ott megnyílt új csillagászati komplexumba, ahol eltölthetnek egy hetet, és egy olyan tudományággal ismerkedhetnek meg alaposabban, amely addig számukra kevéssé volt elérhető.

 

- Kik és hogyan jelentkezhetnek, pályázhatnak támogatásokra?

 

- Elsősorban a tehetségpontokból várunk jelentkezőket, hiszen ezekben az intézményekben biztosan megfelelő szakmai háttérrel tudják a lehető legjobban hasznosítani a megkapott forrásokat. A Tehetséghidak Program pályázatát is úgy írták ki, hogy ezt a kétmilliárd forintot a tehetséghálózatban gondozott gyerekekre kell fordítanunk. Kissé zárt így a pénz felhasználási lehetősége, de szakmailag ez az ideális megoldás.

 

- Nem ez a mostani az első tehetséggondozó program, korábban a Magyar Géniusz Program is a tehetségek, talentumok és a velük foglalkozó szakemberek, pedagógusok továbbképzéséről, támogatásáról szólt. Sikeres volt? Hogyan tudják hasznosítani az ott szerzett tapasztalatokat?

 

- A Géniusz Program alapvetően a felnőtteket, a tehetségsegítőket célozta. Őket és a tehetséggondozásban érintett szervezeteket szerveztük tehetségpontokba, azokat hálózatba. Az volt a cél, hogy e pontokon keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, tanuljanak egymástól. Tizennégyezer pedagógust képeztünk ki tíz–harminc órás, egy–három napos képzések alkalmával. Egy-egy szakterületen a legújabb pedagógiai és pszichológiai eredményeket, módszereket vázolták fel az oktatók. Így a pedagógustársadalom egytizedét oltottuk be a tehetséggondozás módszertanával. Huszonhat könyvet jelentettünk meg a tehetséggondozás legkülönfélébb témaköreiben, és ingyen juttattuk el a pedagógusoknak, a szülőknek, a szakmai intézmények munkatársainak. Megalkottuk a tehetségtérképet is, amely egy nagy, nyilvános adatbázis a www.geniuszportal.hu honlapon, és azt mutatja, hol található ez az ezer tehetségpont, hogyan lehet kapcsolatba lépni velük, milyen korosztályokkal, szakterületekkel foglalkoznak.

 

- Kik azok a tehetséges fiatalok, akiket megismerhetett az ország, részben az eddigi programoknak köszönhetően is?

 

- A Matehetsz évente hagyományosan meghirdeti a „Felfedezettjeink” pályázatot, hogy reflektorfénybe állíthassuk a tehetségpontokban feltűnt kiemelkedő tehetségeket. A felfedezett ifjú tehetségek közé tartozik például Mohai Zsófia oboaművész, aki még csak most kezdte meg középiskolai tanulmányait, de már számos nemzetközi oboaverseny győztese. Zsófi a Tehetséghidak Program támogatásával idén párizsi mesterkurzuson vehet részt. A természettudományokban Vámi Tamás Álmos nyerte el a fődíjat, és támogatásunkkal eljuthatott a horvátországi Visnjanban szervezett kutatótáborba. Álmos tagja volt annak a küldöttségnek is, amely az Európai Parlament képviselőinek a figyelmét hívta fel a tehetséggondozás támogatásának fontosságára. De akad a Matehetsz korábbi felfedezettjei között olyan is, akivel ebben a különszámban is találkozhatunk: Batta Eszter grafikusművész.

 

- Az Európai Unió 2014 és 2020 közötti költségvetéséből is juthat majd magyar tehetségek támogatására. Talentum névre hallgat majd az új program, melynek tervezését már megkezdték. Mi lesz az elsődleges cél ebben a periódusban?

 

- Mivel az országgyűlés által 2008 decemberében elfogadott Nemzeti Tehetség Program húszéves folyamat, a Talentum a programok egymásra épülésének folyamatába illeszkedik. A Géniuszban a felnőtteket, a segítőket céloztuk meg. A jelenleg futó Tehetséghidakban több tízezer tehetséget szeretnénk fejleszteni, gondozni, tehetségük kibontakozásához hozzájárulni. A Talentum mindezeknek az eredményeknek az országos kiszélesítését fogja jelenteni. Mindazt, amit korábban kipróbáltunk, bevezettünk, szeretnénk országosan is általánossá tenni. Minden településen, minden iskolában, rendszerszerűen szeretnénk bevezetni a tehetségazonosítás korszerű, senkit nem megbélyegző módszertanát. Országosan is meghirdetnénk és elindítanánk a tehetségfejlesztő intenzív programokat, valamint a személyiségtámogatást is, amit a legtehetségesebbek, a zseni típusú fiatalok számára szeretnénk immáron országszerte szolgáltatásként nyújtani.

 

- Hogyan támogatják konkrétan a La femme tehetségprogramját?

 

- Segítettük összeállítani a tehetségek kiválasztásának szakmai szempontjait, majd segítettük a zsűri munkáját, a beérkezett pályázatok értékelését. A program legfontosabb szakasza viszont csak most, a magazin különszámának megjelenésével veszi kezdetét, amikor a mentorok csoportosan megvalósított történelmi jótettet hajtanak végre azzal, hogy életükből, tapasztalataikból, sikerükből önként átadnak valamennyit a fiatalabb generációnak. Szakmai szempontok alapján folyamatosan nyomon követjük a mentorok és a mentoráltak kapcsolatát, a mentoroknak szakmai rendezvényeket szervezünk, a fiataloknak pedig kapcsolatokat erősítő, tapasztalatszerzésre alkalmas programokat kínálunk fel.

La femme La femme cikke 2013. március
Lepje meg üzleti partnereit, családtagjait egy különleges, személyre szóló ajándékkal.